Szkolenia

W ramach projektu realizowane będzie szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1, A2
i B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego dla danego poziomu
w 3 obszarach:

 1. Rozumienie (słuchanie, czytanie)
 2. Mówienie (interakcja, produkcja)
 3. Pisanie

Szkolenie będzie zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem międzynarodowego certyfikatu TELC potwierdzającego nabyte kompetencje językowe na danym poziomie zaawansowania.

 

OFERUJEMY:

 • 120 godzin dydaktycznych kursu na poziomie A1 i A2
 • 180 godzin dydaktycznych kursu na poziomie B2
 • bezpłatne uczestnictwo
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w grupach na poziomie A1 i A2
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne w grupach na poziomie B2
 • komplet podręczników do nauki języka angielskiego
 • kurs prowadzony metodami warsztatowymi przez profesjonalną kadrę lektorów
 • możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu TELC
 • uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • zajęcia w 12-osobowych grupach dopasowanych wiekiem i poziomem
 • szkolenia w Lublinie oraz Lubartowie

Pierwsze szkolenia rozpoczną się w czerwcu 2016 r. Kolejne grupy uruchamiane będą sukcesywnie, po zebraniu się wymaganej ilości osób.

Zajęcia prowadzone będą w dwóch trybach: w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku) oraz weekendowym (sobota i/ lub niedziela) zgodnie z harmonogramem zajęć.

Godziny zajęć będą dostosowane do oczekiwań i potrzeb Uczestniczek i Uczestników.